יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
ייחודיות בית ספרית :הרצון וההצלחה לאגד את שלל האוכלוסיות בו ולטפחן במטרה להביא את תלמידנו למצויינות בכל התחומים.
 
 
מרחבי כיתות
תחומי דעת וקרן קרב
דפי השבוע
פינת היועצת
ספרייה
פינת רב בית הספר
ילדים יוצרים
למידה בשעת חירום