יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
חג החנוכה, חג האורים נחגג במשך שמונה ימים. ימים אלה הם ימי הודאה, שאותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לזכר ניצחונם של החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. החג מצוין באמירת הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה, בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת, חנוכה נחשב כמצווה דרבנן.

מהות ומשמעות חג חנוכהאת חנוכה חוגגים במשך שמונה ימים, החל מכ"ה בכסלו. החג מציין את מרד החשמונאים ואת ניצחונם על היוונים ועל המתייוונים. הוא מסמל את טיהור המקדש וחנוכת המזבח. כהודיה ושמחה על חידוש עבודת הקודש בבית המקדש נקבע חנוכה כחג. חנוכה הוא חג דתי ולאומי כאחד משום שבזכות גבורת החשמונאים חודשה הריבונות היהודית בירושלים והתאפשרה חנוכת המזבח.בעת החדשה אימצה התנועה הציונית את ההיבט הלאומי של החג. חג החנוכה הפך לסמל לגבורה יהודית וליכולתו של העם היהודי לנצח את אויביו, למגר את ההתבוללות ולחדש את הריבונות על ארץ ישראל.חג החנוכה נחגג במשך שמונה ימים, החל מכ"ה בכסלו. החג מציין את מרד החשמונאים וניצחונם על היוונים ועל המתייוונים ואת טיהור המקדש וחנוכת המזבח. חנוכה, שאינו נזכר במקרא, הוא האחרון מבין החגים המסורתיים שמצוין בלוח השנה היהודי.

 
 
מרחבי כיתות
תחומי דעת וקרן קרב
דפי השבוע
פינת היועצת
ספרייה
פינת רב בית הספר
ילדים יוצרים
למידה בשעת חירום