יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
דמויות חמ"ד לשנת תשע"ט

"אב בתורה" (מגילה יג, א) ו"אגור בדברי תורה" (קהלת רבה א, ב) הרב נריה היה מורה ומחנך, הוגה דעות ואידיאולוג, תלמידו וממשיך דרכו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. ייסד בכפר הרא"ה את ישיבת "בני עקיבא" הראשונה, ישיבה שחרתה על דגלה שילוב לימודי קודש ועבודת אדמה. הקים וריכז ישיבות תיכוניות ואולפנות רבות בכל רחבי הארץ. הרב גם היה חבר כנסת וממעצבי דרכה של החברה במדינת ישראל. אמונו בבני הנוער ואהבתו ללימוד התורה, לעם ישראל ולארץ ישראל ניכרו לכל אורך חייו ושנות פועלו. עוד על חייו ופועלו ניתן לקרוא בקישור הבא הרב משה צבי והרבנית רחל נריה זצ"ל

 
 
מרחבי כיתות
תחומי דעת וקרן קרב
דפי השבוע
פינת היועצת
ספרייה
פינת רב בית הספר
ילדים יוצרים
למידה בשעת חירום